Projekt

Ärtans förskola

Brand- ljudtätning till samtliga yrkeskategorier samt fogning, allt från sandad fasad fogning till handfat.

P-hus Segepark Sveriges största P-hus i trä

Brand- ljudtätning & fogning till samtliga yrkeskategorier

Point Hyllie

Hyresgästanpassningar på Point Hyllie till Peab byggservice

Delphi – Lund

Stambyte av alla studentlägenheter på Delphi området

Badrike – Kristianstad

Brandtätning till samtliga yrkeskategorier

Brf Skapa

Brandtätning till samtliga yrkeskategorier

Haga 10 JSB

Heltäckande brandskydd på Haga 10 till JSB