Brandtätning & Brandskyddsmålning

Vid brand är det av stor vikt att förhindra spridning. Vi arbetar med passivt brandskydd vilket innebär att vi begränsar brand och brandgaser till ett utrymme, detta underlättar vid utrymning och släckningsarbetet.

Har du ett väl fungerande brandskydd?

Låt oss berätta hur din fastighet får ett tryggt brandskydd. Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig personligen.

Vi brandsäkrar din fastighet

För att en byggnad ska klara av sin brandklass är det viktigt att brandcellsindelningen i väggar och bjälklag håller tätt så att brand inte sprids från en brandcell till en annan. Även bärande trä- och stålkonstruktioner kan kräva ett brandskydd i form av brandskyddsfärg eller en brandklassad skiva. Vi tar fram en skräddarsydd lösning för er byggnads behov.

b

Personlig kontakt

Vi tycker det är viktigt att ha personlig kontakt med våra kunder. Det bygger förtroende och ett gott samarbete.
7

Rätt produkt till rätt pris

Vi garanterar att du får rätt produkt till rätt pris där vi aldrig tummar på varken kvalitet eller utförande.

Erfarenhet

Våra professionella brandskyddsmontörer har mångårig erfarenhet inom passivt brandskydd allt från enkla till mer komplexa lösningar.

Trygghet

Vi har lång erfarenhet av att brandsäkra byggnader. Med B&B kan du vara trygg med att din byggnad har ett väl fungerande brandskydd.

Hållbara lösningar

För oss är det av stor vikt att erbjuda våra kunder en hållbar lösning, genom att hålla oss uppdaterade med branschens senaste produkter och lösningar som fungerar bäst i varje enskild miljö. Vi arbetar alltid för att hålla en hög standard. I våra projekt så följer vi Boverkets byggregler samt har tät kontakt med brandkonsulter och brandingenjörer.