Inventeringar av brandcellsgränser

Syftet med en inventering är att upprätthålla brandklassen i brandcellsindelningen och att på sikt kunna höja brandskyddet vid utsatta områden.

För att få en helhetsbild av er byggnads behov så erbjuder vi en gratis inventering av er byggnad där vi lämnar en PDF fil med samtliga brister, bilder och lösningar.

Enligt lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 anger i princip att ansvaret för förebyggande brandskydd faller direkt på ägaren eller nyttjanderättshavaren av en byggnad/anläggning. Försäkringsbolagen kräver även dem i regel att brandskydd ska upprätthållas i.o.m BBR förändras konstant och med vi med dom.

Det är allt för ofta en entreprenör drar en eller flera installationer genom en brandcellsgräns och missar att det behöver brandklassas, allt brinner vid rätt temperatur och har man inte rätt fog till rätt genomföring så kan rökutvecklingen bli oerhörd eller ännu värre branden tar sig där den absolut inte ska vara så som i trapphus vilket i sin tur förhindrar utrymning/släcknings arbete.