Om oss

Vi har mångårig erfarenhet inom passivt brandskydd och utför bl.a. reparationer, brand- och ljudtätningar, fogning, brandskyddsmålning och brandinklädnad.

För att få en helhetsbild av byggnadens behov så genomgår vi i början av projektet en inventering av den aktuella fastigheten. Efter arbetets genomförande erbjuder vi även årliga uppföljningar för att upprätthålla brandskyddet.

Vi arbetar med ett datoriserat system för dokumentation av alla våra projekt. Systemet gör det väldigt smidigt att kolla upp de utförda brandskydden var för sig samt vilka produkter som använts till vad, med produktbeskrivningar och godkännande.

Brandtätning & Brandskyddsmålning strävar mot att vara heltäckande inom brand med våra nya kollegor på Tak- och brandskydd

Brandtätning & Brandskyddsmåls arbete genomsyras av våra fem ledstjärnor: engagemang, kreativitet, kompetens, omtanke och seriositet.

Hampus Lindau

0790-658471
hampus.lindau@brandtatningar.se

Fredrik Dalgaard

0790-658479
fredrik.dalgard@brandtatningar.se

Miljö & Kvalitetspolicy

Vi eftersträvar alltid att använda metoder och material som är kvalitetsmässigt bra och miljövänliga. Finns det fler metoder eller material som funktionsmässigt är lika bra, ska alltid det miljövänliga alternativet väljas. Vi ställer dessutom krav på våra leverantörer att de ska förse oss med material som är miljöcertifierade.

Det viktigaste för oss är att du som kund alltid är nöjd.

 

Vi eftersträvar:

  • Att utföra entreprenaderna med ansvar och föreskriven kvalitet.
  • Att arbeta med modern teknik samt utprovade, säkra och miljövänliga material och metoder.
  • Att leverera enligt kundens förväntningar gällande rätt produkt, i rätt tid och till rätt pris.
  • Att varje uppdrag skall resultera i en nöjd kund som med företroende ska kunna återkomma till oss med nya uppdrag.
  • Att aktivt arbeta för en god arbetsmiljö enligt principerna för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Företag inom vår koncern