Fogning

Brand/fogning tillhör det mest vanliga brandskyddet vi utför, brand fog runt en dörr tex ger inte bara en tät konstruktion utan även en ljudklass, brandklass, gasskydd samt ett elastiskt skydd vid vibrationer.

Estetisk fog är något som oftast uppskattas då det blir väldigt snygg kontrast från material till material. En väll utförd fogning bidrar till ökad livslängd för material och byggnader.

När vädret inte är på ens sida så vi arbetar även med TP600 som är ett flexibelt förkomponerat fog band som funkar utmärkt vid fasadspringor då den har ventilerande funktion inifrån och även är övermålningsbar med en fasadfärg.