Brandtätning

Vid en brand så är det viktigt att brandcellsindelningen håller tätt så inte brandgaser/branden tar sig vidare till andra delar av byggnaden, dels så försvårar det släckningsarbetet men även utrymningen.
Om inte alla springer eller hål i bjälklaget/väggar är korrekt tätat så kan det ha kan ha förödande konsekvenser.