Brandskyddsmålning

Vid brand utsätts stål-träkonstruktionen på så sätt att vid höjd temperatur så försämrar bärförmågan och byggnadens konstruktion tar skada.

Med brandskyddsfärg som sväller vid förhöjd temperatur så skyddar man stålet på så sätt att brandkåren har en stor chans att hinna släcka branden innan byggnaden kollapsar.